Bestyrelse

Medlemmer af Vorupør Kraftvarmeværks bestyrelse.

Formand:                                Henning Yde Christensen
Næstformand: Kristian Larsen
Kasser: Kaj Munk Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Niels Chr. Hyldahl
Bestyrelsesmedlem: Egon Kjeldtoft
Suppleant: Bjarne Jensen
Suppleant: Ejnar Morberg Madsen