Halmleverance til Vorupør Kraftvarmeværk

HVEDEHALM

Licitation på hvedehalmleverance

 

Vorupør Kraftvarmeværk a.m.b.a. anmoder herved om tilbud på hvedehalmleverance til varmeforsyningen for en 1 årig periode, fra 1. august 2017 til 31. juli 2018.

Varmeforsyningens behov for hvedehalm forventes at andrage ca. 1.500 tons i perioden.

Tilbuddet skal afgives som faste priser for hele kontraktperioden og angives for henholdsvis levering direkte fra mark i perioden august – september og/eller fra overdækket lager i perioden oktober – juli.

Værket kan modtage hele leverancen i august – september.

Den tilbudte mængde skal udgøre minimum 100 tons pr. tilbud.

 

Tilbudsblanket, leveringsbetingelser og kontrakt kan downloades her fra siden.

Tilbuddet skal mailes til post@voruporkraftvarme.dk senest 24. februar 2017.

Vorupør Kraftvarmeværk forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de modtagne tilbud.

 

Tilbudsgiveren må ikke være under konkurs, betalingsstandsning eller anden insolvensbehandling.

Såfremt tilbudsgiveren ved eller bør vide, at hans bo er eller vil blive begæret taget under insolvensbehandling, kan tilbudsgiveren ikke kvalificeres til deltagelse i licitationen.

 

Vorupør Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Toosholmvej 6

7700 Thisted

Tlf. 9793 8227