Klagevejledning

Her kan du klage over Vorupør Kraftvarmeværk.

Hvis du har klaget til Vorupør Kraftvarmeværk, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som vi har truffet, skal du sikre dig, at du har afgørelsen på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Vorupør Kraftvarmeværk's afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

  Ankenævnet på Energiområdet                                                                 Carl Jacobsens Vej 35                                                                                   2500 Valby                                                                                                     Tlf.:  41 71 50 00                                                                                            post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk